نظرات دانشجویان

مدرس دوره

مدرس دوره خانم حکیمه دهقان هستند از اولین مهندسان معمار (آرشیتکت) که در زمینه تخصصی فنگ شویی و معماری زنده و انرژیک فعالیت می کند .مدت ۱۸ سال روی مبحث معماری و طراحی داخلی و به خصوص فنگ شویی به صورت تخصصی تحقیق و بررسی میکنند و مقالات و کتاب کشورهای اروپایی رو ترجمه و نکات مهم و کلیدی رو در آموزش ها و کارشناسی و طراحی داخلی فضا ها به کار می برند. ایشان دوره های و مدارک خیلی مهمی در ایران و به صورت بین الملل در زمینه فنگ شویی و معماری دارند.

فهرست